Archive for the tag 'לימודים'

Oct 16 2009

הלאה לקמפוס!

ביום ראשון הקרוב למרבה הפלא אני לא מתחילה שנת לימודים חדשה. אחרי שלוש שנים מייגעות הצלחתי לסיים את כל מכסת השעות הסמסטריאליות הנדרשות ממני על מנת להשיג את התואר הנכסף וכעת כל שעלי לעשות זה להמתין לגיליון הציונים. את התואר שלי עשיתי באוניברסיטת תל אביב שנבנתה על חורבות של כפר ערבי. תמיד שיערתי שמתחת לבניין […]

10 responses so far

Aug 30 2009

אישה משוחררת

אף על פי שכבר סיימתי את לימודי התואר הראשון שלי בקולנוע נותרה לי עוד משימה אחרונה – עבודת סמינר. בשל שאיפותי להפוך לאדם נאור יותר ובעיקר בגלל שלא הייתה לי אף ברירה אחרת עם המערכת שעות שנתנה לי בסמסטר האחרון בחרתי בסמינר שעיקרו תיאוריות פמניסטיות. ועכשיו לקראת הסמינר הצפתי את עצמי באין סוף מאמרים שנכתבו […]

11 responses so far

May 15 2009

פוסט רפלקסיבי

בלוג הוא לא דבר חדש עבורי, כמעט מהרגע הראשון ששמעתי את צליל ההתחברות לרשת, עוד בזמן הdial-up הטוב והישן, היה לי בלוג. בהתחלה כמובן הוא בא בצורת מונולוגים משתפכים באתר "במה חדשה", המשיך למספר בלוגים אנונימיים ב"ישראבלוג", ומשם לחבר יקר שאירח אותי בשרת הנהדר שלו corky.net. הבלוג האחרון שהיה לי היה בלוג הפסקת עישון. זה היה […]

No responses yet

This is a blog At.CorKy.Net