Archive for the tag 'Dove'

Mar 09 2010

יצאתי מלכה

לטובת אלו שהעדיפו אתמול בערב להשאר בבית ולראות את טקס מלכת היופי, הנה תמונתי שפורסמה בענק, כן כן כמו שהבטחתי על קיר בניין מול הסנטר בפינת קינג ג'ורג' – דיזינגוף. ותודה לDove 🙂

No responses yet

Mar 01 2010

רוצה להיות טווס

עוד הרבה לפני שהוצפתי בלימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב ראיתי את עצמי כפמיניסטית גאה ותמיד חשתי צורך להוכיח את עצמי בתחומים הנחשבים לכאורה לגבריים בעולם המעוות שלנו. אומנם הצלחה רבה בתחום החוזק הגופני לא מצאתי, אך תמיד נזהרתי לא לחפש את העזרה הגברית בסחיבת משאות כבדים או פתיחת צנצנות עקשניות. בתחומים אחרים דווקא כן הצלחתי […]

5 responses so far

This is a blog At.CorKy.Net