Archive for the tag 'תלונות של פולניה'

Aug 11 2009

חוש ריח בוגדני

בערך בחודש מאי 2002, תוך כדי ששקדתי על הבגרויות האחרונות שלי בכיתה י"ב, התחלתי לעבוד בחברת סטארט אפ בבורסה שברמת גן. כמה פעמים בשבוע הייתי מגיעה לשם ומשמשת כפקידה חביבה וכאחראית-עוגיות. כיוון שגם אז כמו היום גרתי אצל הורי, נזקקתי לשירותי התחבורה הציבורית של העיר מודיעין. מודיעין היתה אז עיר בחיתוליה והיא והתהדרה בחברת האוטובוסים החביבה […]

3 responses so far

This is a blog At.CorKy.Net