Archive for the tag 'תוכן שיווקי'

May 18 2010

סיכום שנתי

היום לפני שנה השקתי את הבלוג במתכונתו הנוכחית במטרה לשמור לי פינה קטנה לכתיבה. אז להלן סיכום שנתי קצרצר: סיימתי את לימודי האקדמאים. עזבתי את מודיעין, ועברתי לגור בתל אביב. למדתי להכיר את עולם התוכן השיווקי וספרתי לעולם על מה יש לי לומר על  קרמים, מסקרות, שמפואים וטמפונים. הלכתי לאיבוד בפתח תקווה. ניסיתי לבסס את מעמדי כפמניסטית לוחמת ונכשלתי […]

One response so far

This is a blog At.CorKy.Net