Archive for the tag 'קניון'

Jul 05 2010

האינטרנט שלי

בעוד עשרים דקות יחזרו חיי למסלולם התקין, ואני אוכל שוב להתחבר מהמחשב הביתי שלי אל רשת האינטרנט. כבר שבועיים וחצי שאיני יכולה להתחבר לאינטרנט מהבית וחיי אינם חיים. מכיוון שבימים אלו אני לא עובדת, אני מוצאת את עצמי מפזזת מבית קפה אחד לקניון אחר אשר המשותף לכולם הוא רשת אלחוטית פתוחה. אני יודעת שזה נשמע […]

2 responses so far

This is a blog At.CorKy.Net