Archive for the tag 'קוטקס'

Dec 14 2009

מעצבת ומתעצמת.

כבר חודשיים עברו מאז שהגשמתי את משאלתי מימי פתיחת הבלוג והצלחתי להימלט מעולם התמיכה הטכנית אל מקום אחר, שאומנם אינו נוגע בכתיבה אך ללא ספק יצירתי יותר מלהסביר במשך תשע שעות ללקוחות כיצד לנקות את ההיסטוריה של הדפדפן שלהם. חלק מתפקידי בעבודה החזיר אותי לתחביב ישן נושן שמפעם לפעם ביצבץ בחיי בכל מיני הזדמנויות  – […]

5 responses so far

This is a blog At.CorKy.Net