Archive for the tag 'סלה רונדה'

Feb 13 2010

קח מקל קח תרמיל

אומנם עברו הרבה שנים מאז הפעם האחרונה שיצאתי משטחי מדינת ישראל לטובת טיול מהנה, אך אני עדיין זוכרת את המועקה הקדם-טיולית בתכנון הטיול המושלם והחרדות שאם לא הכל יהיה מתוכנן כמו שצריך כל הטיול ילך לעזאזל. פעם זה היה כולל חיפוש אחר ספרי הדרכה אצל מכרים שהיו כבר באותה מדינה, רכישת מפות, וטיולים במשרדי נסיעות. […]

3 responses so far

This is a blog At.CorKy.Net