Archive for the tag 'מתנות'

Jul 08 2009

הבלתי יאמן קרה

אני אף פעם לא זוכה או מנצחת בדברים. ככה זה, למדתי לחיות עם זה, אני משתדלת לא לגרד חיש-גדים ולא להתמודד בשום תחרות על כלום. הכל התחיל לפני הרבה מאוד זמן, בשנה הראשונה שלי בבית ספר החילוני אחרי שההורים שלי החליטו שהגיע הזמן לעזוב את ההתנחלות מפאת חזרתם בשאלה ולעלות לארץ ישראל, כלומר להכנס אל […]

14 responses so far

This is a blog At.CorKy.Net