Archive for the tag 'לזכור'

May 28 2011

זוהר ותהילה? לא תודה!

רגעי התהילה שלי הם מעטים. כשהייתי בת 7 כתבתי שיר שפורסם בעיתון המקומי "עט עפרה". בגיל 12 עליתי לאוויר בערוץ הילדים כששאלתי את עמוס שוב והמומחה לחשבון איך מחברים בין שברים. בגיל 19 חדשות עשר עשו אייטם על ערבמה וקבלתי 27 שניות של תהילה. לאחרונה חברה טובה שלי הזמינה אותי להשתתף בסרטון ויראלי לרשת האינטרט […]

No responses yet

This is a blog At.CorKy.Net