Archive for the tag 'כסף'

May 19 2009

מסודרים 2

האמת היא שלא ציפיתי ליותר מדי. הרי הסדרה מסודרים מבוססת לחלוטין על האפשרות של הטלוויזיה לשחזר את הפנטזיות שלנו. אין לה שום צורך בדמויות אמינות עם מוטיבציה ברורה, אין שום סיבה שהעלילה תהיה הגיונית, זה בכלל לא משנה. את שלושת השנים של לימודי תסריטאות אפשר להחליף בשני משפטים- מה שהכי חשוב שיהיה בסדרה שלך – […]

7 responses so far

This is a blog At.CorKy.Net