Archive for the tag 'חיים'

Dec 10 2012

קצת על החיים

לפני 21 שבועות בדיוק קיבלתי ווסת אחרונה. אף פעם לא חשבתי שאני אחקוק במוחי את התאריך שבו התחלתי לדמם. אך מסתבר שזהו התאריך שלפיו סופרים את תחילת ההריון. בערך 4 שבועות לאחר מכן, אחרי שהווסת הבאה בתור לא הגיעה, לקחתי בדיקת הריון ביתית שהכנתי מבעוד מועד והלכתי לבדוק את הנושא. מסתבר שהצלחנו ליצור זקיק חיים. […]

One response so far

This is a blog At.CorKy.Net