Archive for the tag 'התקפי זעם'

Dec 18 2012

אל תתעסקו איתי

כשהייתי צעירה יותר הייתי פקעת עצבים. זכורה לי מארוחות שישי רוטינה די קבועה בה אני הייתי מתעצבנת ממשהו שאחד מבני המשפחה אמר עלי/העיר בעקבות משהו שאני אמרתי/התעלם ממשהו חשוב שהיה לי להגיד. ואני? הייתי קמה מהשולחן בכעס, הולכת לחדרי וטורקת את הדלת המסכנה בקולי קולות. (צירי הדלת והמשקוף עד היום לא סלחו לי) הייתי נכנסת […]

No responses yet

This is a blog At.CorKy.Net