Archive for the tag 'המשביר לצרכן'

Sep 22 2010

מתחדשת

יש לי הרגלי קניות מאוד מוזרים ולא נורמטיבים על פי ההגדרות החברתיות של האופן בו אישה אמורה לעשות קניות בחברה המודרנית. אני אוהבת שיש לי דברים חדשים אבל קניות מעייפות אותי מאוד, ואני בדרך כלל מעדיפה מראש לוותר על כל העסק. בכלל מאז שהתחלתי את השיטה הכלכלית שלי כל קניה עושה לנפש הקמצנית החדשה שלי […]

2 responses so far

This is a blog At.CorKy.Net