Archive for the tag 'אוניברסיטה'

Jun 03 2009

יריד התעסוקה?

Published by under הפינה הכלכלית

ראשית כל אני חייבת התנצלות, לכם ובעיקר לי, שוב אכזבתי את עצמי. בפוסט הפותח את הבלוג המתחדש הבטחתי לעצמי שאני הולכת להפסיק לחפש אחר הכסף הקל שבתמיכה הטכנית ולהתחיל לחפש עבודה בתחום הכתיבה אותו למדתי בשלוש השנים האחרונות. הסיבה שוויתרתי על הרעיון הוא בגלל שאין כזו עבודה, לפחות לא כזו שתעסיק סטודנטית שזה הרגע סיימה […]

One response so far

This is a blog At.CorKy.Net